Solar PV Testing

SELECTED PRODUCTS

SOLAR UTILITY PRO
$ 5,166.00
(Ex GST)
ph-utilitypro
UTILITY PRO, 1500V 40A PV STRING CHECKER
PV-150-SLK
$ 1,909.00
(Ex GST)
ph-pv150solarlinkkit
SOLARLINK KIT
PV-200-SLK
$ 3,710.00
(Ex GST)
ph-pv200-slk
SOLARLINK KIT C/W SOLARCERTS
INSTALTEST-PV
$ 2,999.00
(Ex GST)
ph-instaltestpv
PV INSTALLATION & V-I CURVE ANALYSER