Solar PV Testing

SELECTED PRODUCTS

PVPM1500X
$ 16,316.00
(Ex GST)
ph-pvpm1500x
I-V CURVE ANALYSER, 1500V, 20A
PV-200-SLK
$ 3,710.00
(Ex GST)
ph-pv200-slk
SOLARLINK KIT C/W SOLARCERTS
INSTALTEST-PV
$ 2,999.00
(Ex GST)
ph-instaltestpv
PV INSTALLATION & V-I CURVE ANALYSER
PVPM1040X
$ 14,645.00
(Ex GST)
ph-pvpm1040x
I-V CURVE ANALYSER, 1000V, 40A
PVPM1100C
$ 19,896.00
(Ex GST)
ph-pvpm1100c
I-V CURVE ANALYSER, 1000V, 100A